Edycja 2017/2018

Ramowy program spotkań Interdyscyplinarnego Konwersatorium Humanistycznego WH UW; edycja 2017/2017

spotkania odbywają się w sali 108  (na parterze nowego skrzydła Instytutu Historycznego UW), godz. 15.30

13.04

Spotkanie organizacyjne

20.04

Referat:

Anna Chowaniec-Rylke, Seksualność osób z niepełnosprawnościami (tytuł roboczy)

Lektura:

Michel Foucault, Historia seksualności, przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski, Warszawa: Czytelnik, 1995, t. I, Wola wiedzy, rozdział Prawo śmierci i władza nad życiem

Wykład gościnny (wspólnie z CRUSEV HERA):

dr Maria Dębińska, Diagnozowanie transpłciowości i diagnozowanie społeczeństwa, czyli gatunki zmącone polskiej seksuologii przed 1989

27.04

Referaty:

Sebastian Rajewicz, Ciała Spartan i Spartanek

Patrycja Chimkowska, Życie seksualne małżonków w czasach karolińskich

Hanna Doroszuk, Seksualność w kulturze postmedialnej

Lektura:

Thomas Laqueur, Orgasm, Generation, and the Politics of Reproductive Biology, „Representations”, No. 14, 1986, ss. 1-41.

lub

Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Feud, Cambridge, Mass.-London 1990.

18.05

Referaty:

Olga Pawlik

Varvara Krasutskaya, Masculinity and Femininity in Dagestan

Lektura:

Ann L. Stoler, Żeby imperium było przyzwoite. Polityka rasy i moralności w dwudziestowiecznych kulturach kolonialnych, w: Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, red. A. Kościańska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 56-94.

Wykład gościnny (wspólnie z CRUSEV HERA):

dr Joanna Krakowska

25.05

Jędrzej Burszta, Agnieszka Kościańska – Jak badać kulturę queer w latach 70. XX wieku – prezentacja projektu.

Wykład gościnny (wspólnie z CRUSEV HERA): Remigiusz Ryziński

8.06.

Referaty:

Rafał Rukat, Przykłady etnograficznych badań nad czytelnictwem kobiet

Marzena Wojtczak, Ubi tu Caius, ibi ego Caia – o funkcji kobiety i prawnych aspektach rzymskiego małżeństwa

Lektura: Jeffrey Weeks, Wynalezienie seksualności, w: Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, red. A. Kościańska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 23-55

 

 

 

 

Reklamy